Další V3S >>>

Praga V3S ASC-16 vodní dělo

Praga V3S ASC-16 vodní dělo

Praga V3S ASC-16 vodní dělo

Praga V3S ROV-3 přepravník pohonných hmot

Praga V3S ROV-3 přepravník pohonných hmot

Praga V3S ROV-3 přepravník pohonných hmot

Praga V3S ROV-3 přepravník pohonných hmot

Praga V3S ASC-16 vodní dělo

Praga V3S ASC-16 vodní dělo

Praga V3S ASC-16 vodní dělo

Praga V3S ASC-16 vodní dělo

Praga V3S ASC-16 vodní dělo

Praga V3S ASC-16 vodní dělo

Praga V3S ASC-16 vodní dělo

Praga V3S ASC-16 vodní dělo

Praga V3S ASC-16 vodní dělo

Praga V3S ASC-16 vodní dělo
(Tento automobil je po vzorné renovaci Pavla Šostoka - pavelsostok@seznam.cz)

Praga V3S ARS 12 M odmořovací souprava

Praga V3S ARS 12 M odmořovací souprava
Další V3S >>>